• Códigos
  • Descargas
Código Descripción Recambios Documentos BIM
03122 CTX-50 Desincrustante surfaces 5 lt.
03123 CTX-50 Desincrustante surfaces 25 lt.
03124 CTX-51 Desincrustante extra strong surfaces 5 lt.
03125 CTX-51 Desincrustante extra strong surfaces 25 lt.
CTX-50 Desincrustante surfaces 5 lt.
CTX-50 Desincrustante surfaces 25 lt.
CTX-51 Desincrustante extra strong surfaces 5 lt.
CTX-51 Desincrustante extra strong surfaces 25 lt.